Projekti

(2020.) Projekt „Pristupačnost mobilnih aplikacija i povećanje društvene svijesti o izazovima s kojima se susreću osobe s invaliditetom”suradnja FER-HAKOM 

(2019. - 2020.) Projekt „Komunikacija za svako dijete. Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s teškoćama u razvoju”, financiran od strane UNICEF-a 

(2018. - 2019.) Projekt „Pristupačno web-sjedište za osobe s invaliditetom”, suradnja FER-HAKOM

(2016. - 2018.) Program "Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije (PK) kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama" (web stranice projekta

(2015. - 2017.) Projekt "Pogled u budućnost"

(2016. - 2017.) Projekt "Učimo matematiku" (brošura)

(2015. - 2016.) Inovativne usluge za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama zasnovane na umrežavanju pametnih nosivih uređaja (AAC-WEARABLES)

(2015. - 2016.) Projekt "Kako naučiti tu tešku matematiku" (brošura)

(2015. - 2016.) Projekt "Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)" (web stranice projekta)

(2013. - 2015.) Projekt "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)" (web stranice projekta)